Welcome to yEd Q&A!
Here you can ask questions and receive answers from other members of the community and yEd developers. And you can tell us your most wanted feature requests.

Categories

User BreytonThieman1995

Member for: 3 years (since Oct 5, 2020)
Type: Registered user
Full name: BreytonThieman
Location: VN
Website: https://seo-websitedesign.com/seo-web/tam-quan-trong-cua-xay-dung-cau-truc-website-trong-seo/
About: Tầm quan trọng của xây dựng cấu trúc website trong SEO.
Cách đặt tiêu đề, url của menu cấp 1 đáng chú ý cần thiết, quan trọng là đối với những người nắm rõ ràng sẽ SEO theo danh mục chứ không phải là SEO theo bài đăng hoặc SEO trang chủ.

Nếu các bạn coi domain giống như cánh cổng chính của một ngôi nhà lớn, mang tên chủ sở hữu ngôi nhà đó, thì khi mở cánh cổng chính đó ra đi vào nhà, bạn sẽ gặp những căn phòng như phòng của ông bà, phòng của bố mẹ, phòng của con cháu, phòng khách, phòng ăn chơi, ….

Activity by BreytonThieman1995

Score: 100 points (ranked #1,495)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for BreytonThieman1995

Please log in or register to post on this wall.
Legal Disclosure | Privacy Policy
...